NAZAJ NA GLAVNO STRAN
KONJIŠKA GORA
PLANINSKE PRIREDITVE
VČLANITEV V PD
PLANINSKO LEPOSLOVJE
HUMOR

GRAJE, POHVALE,PREDLOGI

O STRANI

Zgodovina Začetki organiziranega planinstva na Konjiškem segajo v leto 1927, ko je bila v Konjicah ustanovljena Dravinjska podružnica SPD kot predhodnica po vojni novo nastalih planinskih društev na tem območju. Predvojna dejavnost je bila usmerjena predvsem na Pohorje in v gradnjo koče na Pesku. Leta 1952 je z novo upravno-teritorialno delitvijo Koča na Pesku pripadla oplotniškim planincem. Dejavnost konjiških planincev se je nato osredotočila na Roglo in v gradnjo razglednega stolpa, ta je bil dograjen leta 1955. V novejšem času smo poleg organiziranja izletov v slovenske gore in tudi v tuja gorstva oživili planinstvo tudi v neposredni bližini Konjic, na Konjiški gori. Obnovljene so bile poti na Skalo, do Žičke kartuzije in na Stolpnik. Leta 1995 je bil ob dnevu samostojnosti, 26. decembru, organiziran prvi zimski pohod na Stolpnik. Naslednje leto se mu je pridružil še pohod družin ob dnevu državnosti, 25. juniju.

Obisk Stolpnika se je znatno povečal z dograditvijo razglednega stolpa v letu 1997, ko smo na Konjiškem praznovali 70-letnico planinstva. Dodatna privlačnost na Stolpniku, posebej še v zimskih in deževnih dneh, je zavetišče, ki ga je društvo zgradilo skupaj z Radiom Rogla. Razgledni stolp na Rogli pa je z razvijajočim se turizmom izgubljal svoj planinski žar in postajal vse bolj sestavni del turistične ponudbe, zato smo ga za določen čas predali v upravljanje in vzdrževanje Unior turizmu; hkrati pa smo pridobili pravico uporabljanja brunarice ob gozdnem robu, na začetku planinske poti proti Lovrenškim jezerom. Brunarico smo obnovili in jo preuredili v bivak. Občina Konjice je društvu dala v drugem nadstropju stolpa konjiškega Starega gradu na voljo prostor, v katerem urejamo planinsko sobo za društveno dejavnost.

VEČ O ZGODOVINI DRUŠTVA...

 

PLANINSKO DRUŠTVO VODI UPRAVNI ODBOR V SESTAVI:

PREDSEDNICA: MARTA ŠMALC

PODPREDSEDNIK: DAMJAN PŠENIČNIK

BLAGAJNIK: ANA OROŽ 


TAJNIK: VIDA KAMENŠEK 


GOSPODAR: FRANC KUK 

DELO Z MLADIMI:  SILVA RIBIČ  

NAČELNIK MARKACISTIČNEGA ODSEKA : MARTIN PŠENIČNIK

NADZORNI ODBOR V SESTAVI:

- PUČNIK LIDIJA (predsednik) 
- MIRA KUK  
- TOMAŽ DROFENIK 

ČASTNO SODIŠČE V SESTAVI:

- REGORŠEK FRANJO (predsednik)
- VIPOTNIK ALOJZ
- KONEC JOŽE

VODJE ODSEKOV:

VODNIŠKI ODSEK: IRENA RIHTARIČ  

MARKACISTIČNI ODSEK: MARTIN PŠENIČNIK

ODSEK GORSKE STRAŽE: FRANC ŠILD 

SEKCIJA ZA TURNO KOLESARJENJE: JOŽE KAMENŠEK 

PREGLED ZADOLŽITEV POSAMEZNIH ČLANOV UO
O DRUŠTVU